19.2 C
Αθήνα
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 6:54
ΕλλάδαΠρωτοσέλιδα

Σακελλαροπούλου για θανάτους αθλητών: “Δεν θα γλυτώσει κανένας την τιμωρία”!

Σακελλαροπούλου για θανάτους αθλητών: “Δεν θα γλυτώσει κανένας την τιμωρία”! Την παρέμβαση της ανώτατης αθλητικής Εισαγγελέα, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Βιργινίας Σακελλαροπούλου, προκάλεσε το φαινόμενο των αιφνιδίων θανάτων ποδοσφαιριστών και αθλητών, με αποκορύφωμα το θάνατο μπασκετμπολίστα τον περασμένο μήνα.

Με εγκύκλιο της προς όλους τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας η κ. Σακελλαροπούλου δίνει τη δικονομική κατεύθυνση, που πρέπει να τηρηθεί αυστηρά από όλους τους Εισαγγελείς της χώρας, σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων ποδοσφαιριστών και αθλητών, ενώ επισημαίνει με αυστηρότητα:

“Στις περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου αθλουμένων, η έρευνα θα πρέπει να δώσει απάντηση και στο ερώτημα, εάν ο θανών είχε υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και είχε διαπιστωθεί η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αθλήματος. Έτσι, εάν δεν είχε λάβει χώρα προσηκόντως ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, είναι δυνατόν να προκύψει ποινική ευθύνη παντός ενεχομένου (π.χ. προπονητών, διαιτητών αγώνα, ιατρών, γονέων επί ανηλίκων αθλουμένων κ.λπ.).”

Διαβάστε την εγκύκλιο της κ. Σακελλαροπούλου:

“Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας
και δι΄αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους.

ΘΕΜΑ: ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με αφορμή τους πρόσφατους αιφνίδιους θανάτους αθλητών κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων και τον πρόσφατο αιφνίδιο θάνατο αθλητή αμέσως μετά το πέρας αγώνα καλαθοσφαίρισης, θέτομε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου προσώπου εν γένει, δικονομικά, σχηματίζεται δικογραφία, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε δόλια ή αμελή ενέργεια τρίτου. Στη δικογραφία αυτή συνήθως περιλαμβάνονται καταθέσεις των οικείων του θανόντος, καταθέσεις ατόμων που έχουν ιδία αντίληψη του περιστατικού, ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας- νεκροτομής, καθώς και τα αποτελέσματα ιστολογικής ή/ και τοξικολογικής ανάλυσης, εφόσον διενεργήθηκαν τοιαύτες. Εάν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνεται ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δικονομικά η δικογραφία τίθεται στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος υποβάλλει αυτήν στον Εισαγγελέα Εφετών για έγκριση της αρχειοθέτησης, κατ΄άρθ. 43 Κ.Π.Δ., αναφέροντας στον Εισαγγελέα Εφετών τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο Εισαγγελέας Εφετών εάν έχει την ίδια άποψη με τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εγκρίνει την αρχειοθέτηση, διαφορετικά παραγγέλλει αναλόγως (άρθ. 43&4 Κ.Π.Δ.).

Στις περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου αθλουμένων, η έρευνα θα πρέπει να δώσει απάντηση και στο ερώτημα εάν ο θανών είχε υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και είχε διαπιστωθεί η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αθλήματος. Έτσι, εάν δεν είχε λάβει χώρα προσηκόντως ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, είναι δυνατόν να προκύψει ποινική ευθύνη παντός ενεχομένου (π.χ. προπονητών, διαιτητών αγώνα, ιατρών, γονέων επί ανηλίκων αθλουμένων κ.λπ.). Υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθ. 33&9 εδ.α Ν. 2725/1999, όπως η παρ. 9 συμπληρώθηκε με άρθ. 52&3 Ν.4908/2022 και διαμορφώθηκε με άρθρο 10&2 Ν. 5025/2023, κατά την οποία «Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες».

Περαιτέρω, γίνεται μνεία ότι ανάλογα ισχύουν για τον εργασιακό αθλητισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθ. 38 εδ. α Ν. 4908/2022.

Συγκεκριμένα κατά την διάταξη του άρθ. 40 Ν. 4908/2022 « Η πιστοποίηση της υγείας των αθλούμενων εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της».

Επίσης, όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο αξιοποιείται για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Κατά τη διάταξη του άρθ. 8&3 εδ. β,γ,δ Ν. 3194/2003, όπως η παρ. 3 αντικ. με την παράγραφο 2 του άρθ. 11 Ν. 4229/2014 «Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς».

Τέλος γίνεται μνεία ότι, σχετικά με την διαπίστωση της κατάστασης της υγείας των αθλουμένων σε ιδιωτικά γυμναστήρια (άρθ. 32 Ν. 2725/1999), ορίζονται τα ακόλουθα (άρθ. 3&9 ΠΔ 219/2006 ): « Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ` έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμναζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος».

Τα ανωτέρω εκτιθέμενα αποτελούν κριτήρια χρήσιμα για την διευκόλυνση του έργου σας όταν συντρέχει περίπτωση χειρισμού ποινικών υποθέσεων των οποίων η οντολογική βάση στηρίζεται, εκτός άλλων, στις διατάξεις που προπαρατέθηκαν.

Οι κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της περιφερείας τους.

Αθήνα 10-4-2023

Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βιργινία Σακελλαροπούλου

dikografies

Σχετικές αναρτήσεις

Περιμένουν πόλεμο πλήρους κλίμακας οι Ασφαλιστικές στις ΗΠΑ και στέλνουν ειδοποιήσεις στους κατόχους συμβολαίων

admin

Επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϋ: Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι Αρχές – Επτά οι νεκροί.

admin

Προ των πυλών νέα «κλιματική υποχρεωτικότητα» που θα πλήξει εκατομμύρια Έλληνες!

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα