30.8 C
Αθήνα
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 1:14
ΚοινωνίαΠολιτική

Δημόσιο: Τέλος οι φυσικές φωτογραφίες για τη διεκπεραίωση εγγράφων – Έρχεται το «Myphoto»

Δημόσιο: Τέλος οι φυσικές φωτογραφίες για τη διεκπεραίωση εγγράφων – Έρχεται το «Myphoto».. Πως θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή ο πολίτης.. Τέλος οι φυσικές φωτογραφίες για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε κρατικού εγγράφου του πολίτη που απαιτεί φωτογραφία για την έκδοση ή αντικατάστασή του.

Μέσω του MyPhoto.gov.gr, η πλατφόρμα του οποίου τίθεται σε λειτουργία από σήμερα Τετάρτη, οι φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώνουν στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) τις φωτογραφίες των πολιτών με τις απαιτούμενες διαστάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάζουν» τα ψηφιακά αρχεία προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν όποτε τα χρειάζονται ή ακόμα και να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να τα χρησιμοποιήσουν.

Διαβάστε επίσης – MyPhoto.gov.gr: Έρχεται μαζί με τον ψηφιακό ταχογράφο

Το MyPhoto.gov.gr δεν απευθύνεται μόνο στους επαγγελματίες πιστοποιημένους φωτογράφους, οι οποίοι και θα μπορούν να εισάγουν στοιχεία στην πλατφόρμα, αλλά κατ΄ επέκταση στο σύνολο των πολιτών που μέσω των κωδικών TAXISnet θα έχουν πρόσβαση χρήσης για σειρά ενεργειών, όπως π.χ. η αντικατάσταση της άδειας οδήγησης. Εκτός της μεταφόρτωσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των ψηφιακών φωτογραφιών στο MyPhoto.gov.gr θα υπάρχει και η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα.

Τα πρώτα έγγραφα που θα «εξυπηρετηθούν» από το MyPhoto.gov.gr θα είναι αυτά που αφορούν το υπουργειο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ σταδιακά θα γίνεται και η διασύνδεση με ολο και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Στην παρούσα φάση οι εφαρμογές που μπορούν να διασυνδεθούν αυτόματα και να ανακτήσουν, μέσω διαλειτουργικότητας με το myPhoto, την ψηφιακή φωτογραφία και την ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών αφορούν στις άδειες οδήγησης (ανανέωση, αντίγραφο λόγω κλοπής/απώλειας/φθοράς, αντικατάσταση με νέου τύπου), ενώ θα ακολουθήσει η διασύνδεση του myPhoto και με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημόσιου, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν και να «κατεβάσουν» τα ψηφιακά αρχεία που είναι συσχετισμένα με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής τους.

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του.

Πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν:

  • Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος, δηλαδή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα φωτογράφου και το οποίο έχει δηλώσει τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
  • Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και έχει λάβει κατάλληλη εξουσιοδότηση από αυτόν, μέσω της υπηρεσίας myPhoto, ώστε να είναι σε θέση να μεταφορτώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής φυσικών προσώπων στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου που του παρείχε την εξουσιοδότηση.
  • Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και το οποίο χρησιμοποιεί την ψηφιακή υπηρεσία ως πελάτης ενός πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να λάβει και να διαχειριστεί αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω της ψηφιακή υπηρεσίας myPhoto.
  • Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος μετά την είσοδό του στο σύστημα, θα μεταφορτώνει από το τοπικό του μέσο αποθήκευσης στις αντίστοιχες θέσεις της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του πελάτη του και ακολούθως θα καταχωρίζει στα κατάλληλα πεδία της ψηφιακής υπηρεσίας το επιθυμητό στοιχείο επικοινωνίας, δηλαδή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια του οποίου ο πελάτης του θα λάβει τον κωδικάριθμο που αντιστοιχεί στα αρχεία που τον αφορούν, δηλαδή τον αλφαριθμητικό κωδικό που συνδέεται μονοσήμαντα με τα συγκεκριμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του φυσικού προσώπου στη βάση δεδομένων της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

Ο κωδικάριθμος παράγεται αυτόματα από την ψηφιακή υπηρεσία και παρέχεται και σε μορφή Κωδικού Άμεσης Απόκρισης (QR Code), ώστε να μπορεί να σαρωθεί και μέσω συσκευών που διαθέτουν λειτουργία κάμερας.

Πως θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία ο πολίτης

Ο πολίτης θα εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των κωδικών TAXISnet. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται εφαρμογή δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης όπως έχει δηλωθεί από το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Στη συνέχεια θα λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης στο μέσο επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του κατά τη μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων, στο οποίο περιέχεται ο κωδικάριθμος που αντιστοιχεί σε αυτά. Ο παραλήπτης του κωδικαρίθμου, μετά την είσοδό του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, τον υποβάλει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο ή σαρώνοντας τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR Code) με τη βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία κάμερας.

Το φυσικό πρόσωπο εξετάζει σε μορφή προεπισκόπησης τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής που αντιστοιχούν στον κωδικάριθμο που υπέβαλε και θα τις αποδέχεται ή θα τις απορρίπτει, εφόσον η φωτογραφία προσώπου δεν απεικονίζει τον ίδιο ή η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής δεν αντιστοιχεί σε αυτόν.

Σε περίπτωση αποδοχής των αρχείων, αυτά και ο κωδικάριθμος που τους αντιστοιχεί δύνανται να συσχετιστούν με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού προσώπου, μέσω της αντίστοιχης επιλογής στην ψηφιακή υπηρεσία. Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου διατηρούνται στο σύστημα για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία συσχέτισης ενώ σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το σύστημα σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Ο πολίτης θα μπορεί να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που έχει συσχετίσει με τον Α.Φ.Μ. του. Ο κωδικάριθμος παραμένει διαθέσιμος στο φυσικό πρόσωπο και μπορεί να τον επανασυσχετιστεί με τον Α.Φ.Μ. του για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης.

Επιπλέον, θα μπορεί, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης, να εξουσιοδοτήσει μέσω του myPhoto ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα και οι οποίες διατίθενται σε μορφή λίστας στο περιβάλλον της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, να αντλήσουν απευθείας τα συσχετισμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του. Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Ο πολίτης θα μπορεί να άρει την εξουσιοδότηση που έχει εκχωρήσει σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή ή υπηρεσία που παρέχεται από Φορέα του Δημόσιου Τομέα, ενώ ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στο ιστορικό των εξουσιοδοτήσεών του, το οποίο διατηρεί η υπηρεσία myPhoto.

Διαβάστε επίσης – Food Pass μας φέρνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προκαλώντας θλίψη σε όσους ακόμα μπορούν και σκέφτονται

primenews.press

Σχετικές αναρτήσεις

Ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο: Μια ακόμα κοροϊδία προς τους Έλληνες πολίτες

admin

Βόμβα Πολάκη για Χατζηνικολάου: “Χρωστάς ή δεν χρωστάς 32 εκατομμύρια στο δημόσιο;”

admin

Αυτό το άτομο δεν υπάρχει (Γεννήτρια τυχαίων προσώπων)

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα